1
Apartamenty Plaza to po?rednik w wynajmie apartament?w na terytorium Zakopanego i Ko?obrzegu. Wsp??pracujemy ze sprawdzonymi w?a?cicielami obiekt?w, ?eby m?c zaoferowa? Wam najlepsze noclegi.
1
Pok?ty to pracownia projektowania wn?trz wywodz?ca si? z Wroc?awia. Pracujemy nad projektami pomieszcze? prywatnych oraz komercyjnych. Tworzymy zar?wno ca?e wn?trza mieszkaniowe, jak r?wnie? pojedyncze pomieszczenia. Zagwarantujemy kompleksow? obs?ug? ? pomagamy w wybieraniu wykonawc?w, czy materia??w. Dbamy o to, aby ka?de wn?trze by?o atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne.
1
Invest-Center to firma z Olsztyna, przygotowuj?ca dla swoich klient?w gotowe projekty dom?w. Specjalizacj? Invest-Center s? domy jednorodzinne, ale jest te? mo?liwo?? zaprojektowania budynk?w u?ytkowych b?d? gospodarczych. Nasze projekty wyr??niaj? si? po??czeniem praktyczno?ci z nowoczesnym designem.
1
We Do to agencja organizuj?ca ?luby, a tak?e imprezy rodzinne lub firmowe. Jej pomys?odawczyni? jest Marta Wilk. To wyj?tkowo kreatywna pasjonatka, kt?ra jest gotowa pom?c Wam w organizacji tego najwa?niejszego dnia w Waszym ?yciu. W ofercie agencji dost?pne s? r??norodne pakiety us?ug, dostosowane do Waszych oczekiwa?.
1
Oko Architekci to studio architektoniczne dyplomowanej architekt, absolwentki Politechniki z Krakowa ? Agnieszki Starachowskiej. Dzia?a g??wnie na obszarze Kielc, lecz istnieje mo?liwo?? wsp??pracy w innym mie?cie. Architekt zajmuje si? tworzeniem projekt?w wn?trz mieszkalnych, a tak?e komercyjnych. W ofercie studia znajduje si? kilka pakiet?w, jakie r??ni? si? cen? i zakresem prac. Ich dok?adniejszy opis mog? odnale?? Pa?stwo na naszej witrynie internetowej. Przedstawiane ceny s? jednak orientacyjne, poniewa? ka?de zlecenie rozpatrujemy indywidualnie. Zapraszamy gor?co!

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments